Millionkrav mod VVS-firmaer.

Skal to VVS-firmaer betale hele den erstatning, som Køge Kommune og Køge-egnens renseanlæg har måttet betale til virksomheder og borgere i forbindelse med vandforureningen i 2007? Det er omdrejningspunktet i en civil retssag, der i øjeblikket kører sideløbende med straffesagen mod Køge-egnens renseanlæg, skriver DAGBLADET Køge, torsdag.

I den civile retssag
er to VVS-firmaer, som løbende har udført opgaver på
renseanlægget, stævnet. Det drejer sig om VVS-installatør Jørgen
Olsen og Iver Kjær fra Struer Kleinsmedie.

- Vi har stævnet de to
VVS-firmaer, fordi vi mener, at de har lavet arbejde med
væsentlige ændringer. Og når de har lavet væsentlige ændringer,
har de pligt til at sikre, at der bliver etableret en
tilbageløbssikring ved indløbet til renseanlægget, siger
direktør for Energiforsyningen i Køge, Line Hollesen.

Netop en tilbageløbssikring kunne have forhindret, at forurenet
spildevand tilbage i 2007 overhovedet kunne være løbet væk fra
renseanlægget og ind i ledningsnettet på Lyngens Vandværk. Hvis
rettens afgørelse bliver, at de to VVS-firmaer har begået fejl,
vil det medføre et i dag ukendt millionkrav over for de to
VVS-firmaer fra Køge Kommune og Køge-egnens renseanlæg.

Der erindtil videre betalt 1,5 millioner kroner i erstatning til
borgere og virksomheder i Køge, og der er krav om yderligere
erstatning på 7,1 millioner kroner i kølvandet på
vandforureningen