Foto: TV2/Lorry

Miljøordførere vil stoppe sandsugning i Øresund

Bygge- og anlægsfirmaers indvinding af sand i Øresund skader både fiskeriet og havbunden. Derfor skal der sættes en stopper for sandsugningen i det dansk-svenske sund. Det mener en række af Folketinges miljøordfører. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De tre ordførere fra henholdsvis SF, Enhedslisten og Konservative opfordrer i dag miljøminister Kirsten Brosbøl (S) til at stoppe sandsugning i Øresund, når de gældende tilladelser er udløbet, og den nye lov er trådt i kraft.

Opfodringen kommer i forbindelse med behandlingen af et lovforslag i Miljøudvalget. Et lovforslag, der blandt andet lægger op til at stramme reglerne omkring råstofindvinding på havet.

- Når de nuværende aftaler i Øresund udløber, opfordrer vi ministeren til ikke at forny tilladelserne. Øresund er et sårbart område, og opfordringen er et klart signal om, at sandsugningen skal stoppe, siger Lisbeth Bech Poulsen, miljøordfører for SF.

Håber på fredning i sundet

Indvindingen af råstoffer i Øresund har været under massiv kritik, og derfor håber man også hos Konservative, at Kirsten Brosbøl vil frede sundet.

- Øresund er et smalt farvand med en unik fauna, og sandsugningen rammer hele området hårdt. Blandet andet fiskeriet og dykkerturismen.

Generelt bakker vi op om det nye lovforslag, men vi er bekymrede for Øresund, og derfor støtter vi også et stop for sandsugning, siger Daniel Rugholm, miljøordfører for Konservative.

Med det nye lovforslag, der ændrer reglerne på råstofområdet, giver Kirsten Brosbøl sig selv juridisk mulighed for at stoppe sandsugning i visse området. For eksempel Øresund.

I alliancen på tværs af Folketinget tror man dog ikke, at miljøministeren er klar til at frede sundet.

- Vi opfordrer ministeren til at udnytte den mulighed, som loven vil give, men lige nu er der ingen sikkerhed for, at hun gør det. Ministeren har ikke svaret klart omkring problematikken i Øresund, som vi ellers mener, er tydelig for enhver, siger Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten.

Samme bekymring oplever man hos SF.

- Vi føler ikke, at miljøministeren er klar til at stoppe indvindingen i Øresund. Vi har diskuteret sagen flere gange med hende, og sammenholdt med hendes offentlige udtalelser, virker hun langt fra imødekommende, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Naturstyrelsen forventede ikke intensiv sandsugning

I 2014 har både fiskere, havbiologer, miljøorganisationer og lokale politikere været ude med kritik af sandsugningen i Øresund. Kritikken har dannet baggrund for, at Kirsten Brosbøl og Naturstyrelsen i efteråret søsatte en større miljøundersøgelse i sundet, som skal klarlægge konsekvenserne af områdets sandsugning.

Naturstyrelsen, som godkender firmaers tilladelse til at indvinde sand på havet, har tidligere indrømmet, at man ikke var forberedt på den intensive sandsugning, som fandt sted i 2013 og 2014.