Menighed efterlyser hjælp

Menighedsrådene mangler professionelle ledere, der kan varetage de ansattes interesser. Det mener formand for Frederiksværk-Vinderød Sogn Ole Broch, der bakkes delvist op af provsten.

Både formand og
næstformand for Frederiksværk-Vinderød menighedsråd har
besluttet at trække sig med kort varsel. De efterlyser en mere
professionel ledelse i de danske menighedsråd, som de mener,
bliver styret af mennesker, der mangler de fornødne
kvalifikationer.- Det er op til menighedsrådet at styre
medarbejderne og den daglige personaleledelse, og man kan ikke
forvente, at de kan levere den ledelse, som et moderne
virksomhed har brug for, siger formand Ole Broch, der trækker
sig fra den 1. oktober.Han anbefaler derfor, at de lokale sogne
går sammen om at ansætte en leder, der kan varetage de
ledelsesmæssige forpligtelser over for de ansatte. Og det er
provsten for Frederiksværk Provsti, Birgit Jakobsen Hasselager,
tilbøjelig til at give ham ret i.- Det kan godt være, at det er
en god idé, men det er ikke noget, hverken Ole eller jeg kan
udvirke. Det er Folketinget, som har vedtaget de love, der
gælder for nuværende, og dermed er det et kirkepolitisk
anliggende. Men jeg synes bestemt, at det er interessant, at der
i Jylland findes provstier, der sammen har ansat en
personalekonsulent med det formål at bistå menighedsrådene med
personalesager.