Martin Lidegaard stopper som R-kandidat

De Radikales tidligere miljøordfører fra 2001 til 2007, Martin Lidegaard, stopper som folketingskandidat.

Han er nyvalgt chef for Rockwools grønne tænketank, Concito, og stopper som De Radikales kandidat i Roskilde- og Greve-kredsene.
Det oplyser DR Nyheder.
Ved folketingsvalget i 2001 blev Martin Lidegaard valgt ved en
fejl, selv om han fik godt halvt så mange personlige stemmer i
Københavns Vestre Storkreds som partifællen Charlotte Fischer.
De Radikales partiorganisation havde opstillet ham kredsvis,
ikke sideordnet, som det fremgik af partiets vedtægter.