Arkivfoto af Peter Madsen. Foto: Ida Marie Odgaard - Ritzau / Scanpix

Livstid eller forvaring? Det betyder de to domme

Peter Madsen kræves idømt fængsel på livstid eller forvaring. Læs om de forskellige typer af domme her.

Onsdag klokken 13 afsiger Københavns Byret dom i ubådssagen, hvor dommer Anette Burkø vil forsegle Peter Madsens videre skæbne.

Anklagemyndigheden med specialanklager Jacob Buch-Jepsen i spidsen kræver Peter Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring, mens Madsens forsvarer Betina Hald Engmark har procederet for seks måneders fængsel, i så fald han kendes skyldig. 

Her kan du blive klogere på, hvad de to typer af domme, som anklagemyndigheden går efter, indebærer:

LIVSTID:

* Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.
* I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel. 
* Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.
* Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten efter 14 år.
* Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.
* På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer. To nuværende afsonere har således siddet i over 30 år.
* Det drejer sig om henholdsvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amager, og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund.
* For øjeblikket afsoner 25 personer en livstidsdom i Danmark.

Læs også Onsdag falder dommen: Det betyder mentalerklæringen for Peter Madsen

FORVARING:

* En dom til forvaring er ligesom livstid en frihedsberøvelse på ubestemt tid.
* Teknisk set er forvaring ikke en straf, men en foranstaltning, der skal beskytte samfundet mod meget farlige personer.
* Forvaring gives i tilfælde, hvor personernes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.
* Efter højst tre år skal en psykiater i fængslet vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en løsladelse. Den vurdering skal foretages igen efter højst et år og så fremdeles. Afgørelsen ligger dog suverænt hos domstolene.
* I modsætning til en livstidsdom er der i teorien altså ingen nedre grænse for, hvor længe en forvaringsdømt skal sidde i fængsel.
* Den seneste opgørelse over forvaringsdømte viser, at de gennemsnitligt sidder 14 år og syv måneder i fængsel. Ligesom livstidsdomme kan afsoningstiden dog variere betragteligt.
* Sidste år oplyste Kriminalforsorgen, at den person, der havde siddet længst, på det tidspunkt havde tilbragt 21 og et halvt år i sin celle.
* For øjeblikket afsoner 67 personer en forvaringsdom.
Kilder: Ritzau, Straffeloven, Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og Anstalten ved Herstedvester.

/ritzau/