Livreddere viser deres værd

Trods flere badegæster end sidste sæson er antallet af badeulykker forblevet på nogenlunde samme niveau i Nordsjælland. Dansk Erhverv efterlyser alligevel flere livredderposter ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Den varme sensommer har hevet ekstra mange folk til de nordsjællandske strande. Men trods de ekstra badegæster har kystlivredderne haft en relativ rolig sæson. Det melder Den Nordsjællandske Kystredningstjeneste om.
- Vi har heldigvis ingen dødsulykker haft, og antallet af redningsepisoder har været nogenlunde det samme som sidste år. Når man tager i betragtning, at vi har haft væsentligt flere gæster, så er det et godt resultat, siger livredderchef i Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste John Mogensen.
Selv om badesæsonen i Nordsjælland har forløbet uden alvorlige ulykker i både 2009 og 2010, så har livredderne på flere af landets andre strande oplevet helt andre arbejdsvilkår.
I 2009 druknede ni mennesker i de danske farvande, og i år har TrygFondens kystlivreddere indtil videre gennemført mere end 12.000 rednings- og hjælpeaktioner denne sommer.
Det er alt for mange ulykker, mener Dansk Erhverv. Erhvervsorganisationen efterlyser derfor flere livredderposter langs de danske strande.