Karen Ellemann var i dag på besøg på Lindegården. Privatfoto: Mia Kristina Hansen

Lindegården: Karen Ellemann varsler plan for bosteder

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann besøgte i da bostedet Lindegården for at tale med de ansatte.

Efter drabet på en kollega sendte de ansatte på Lindegården en invitation til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

I dag besøgte ministeren så bostedet for at høre, hvad de ansatte mener, der skal til, for at løse problemerne i den pressede socialpsykiatri.

 - Det er ret tydeligt for mig, at der skal gøres noget. Nu har jeg haft mulighed for at tale med medarbejdere, ledelse og Københavns Kommune for at høre, hvor deres forslag går i retning af, siger Karen Ellemann til Fagbladet FOA og fortsætter:

 - Jeg har en ambition om, at vi fra regeringens side har nogle forslag, inden vi går på sommerferie. Der vil så efterfølgende foregå en politisk forhandling med parterne, eftersom vi er en mindretalsregering.

Karen Ellemann fortæller, at hun særligt arbejder på, hvad man skal gøre ved den lille gruppe af meget voldelige beboere, som gør livet utrygt for personalet og de mere svage beboere. Hun vil dog ikke sige noget om, hvilke konkrete forslag hun ser, og hvornår de kan være omsat til handling.

Socialministerens besøg blev positiv modtaget blandt personalet:

- Hun var god til at lytte og spørge ind, og var oprigtig interesseret i at finde en løsning. Det er min oplevelse at de informationer hun fik, i forhold til hvad beboerne, mine kollegaer og jeg oplever i hverdagen, var nogle hun kunne bruge. Nu glæder jeg mig til at se hvilke konkrete handlinger det vil føre til, skriver Mia Kristina Hansen, der arbejder som pædagog på Lindegården i dag på sin Facebookside.

Sammen med ministeren besøgte socialborgmester Jesper Christensen fra Københavns Kommune også Lindegården. Han har netop afsat 12,6 millioner kroner i år og 20,7 millioner kroner fra 2017 til at øge sikkerheden på kommunens bosteder. Han er ikke tilfreds med ministerens hidtidige arbejde:

 - Vi føler os endnu ikke tilstrækkeligt imødekommet. Nu noterer jeg mig, at ministeren vil komme med et udspil inden sommerferien, og det må man kvittere for. Men vi ved jo ikke, hvad den indeholder endnu," siger Jesper Christensen (S) til Fagbladet FOA.

Jesper Christensen er varm fortaler for en ny form for institution, der skal drives i samarbejde mellem region og kommune, til den gruppe af psykisk syge, der ikke kan rummes på de kommunale bosteder.

- Det bliver først godt, når vi finder ud af, hvad det er for en lille gruppe, der er på botilbud, som ikke bør være her. Det spørgsmål er der stadig ikke svaret på. Indtil vi har set noget bedre, så holder jeg fat i forslaget, som de fem største byer i Danmark også peger på, siger socialborgmester Jesper Christensen.

Han understreger, at en løsning kræver, at myndighederne tager ansvar for de psykisk syge, der på grund af misbrug og kriminalitet havner i krydsfeltet mellem politi, kommune, region og stat samt lovgivningskomplekser, der ikke er tænkt sammen.