Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Lange venterlister til svømning: "Problemet bliver kun værre"

Der er alt for få svømmehaller i København mener formanden for Hovedstadens Svømmerklubber. Han efterlyser en plan fra politikerne.

Der mangler i den grad flere svømmehaller i København, mener formanden for Hovedstadens Svømmeklub, Allan Nyhus, der appellerer til, at politikerne laver en langsigtet plan. 

- I København skal cirka 50.000 borgere i gennemsnit deles om en svømmehal, og til sammenligning er tallet cirka 24.000 borgere per svømmehal i Aarhus, siger Allan Nyhus til TV 2 Lorry.

Man har ellers allerede både en svømmehal på tegnebrættet i Ørestaden og på Papirøen, men formanden mener, at udviklingen går så stærkt at nye egnede grunde forsvinder, hvis ikke man udvider planerne:

- Problemet bliver kun større på grund af den tilflytning, der er til København og planerne for byudvikling, de bliver ikke fulgt af en investeringsplan for nye svømmehaller og nye idrætsfaciliteter, siger han. 

Læs også Imponerende billeder: Sådan laver man et svømmestadion

Lange, lange ventelister

Ventelisterne er da også lange for dem, der vil på et svømmehold i København. 

- Den har i mange år ligget på omkring 1.000 borgere – primært børn, som ikke kan få den svømmeplads, de ønsker, siger Allan Nyhus til TV 2 Lorry.

Niko Grünfeld, kommende kultur- og fritidsborgmester, om de lange ventetider:

Hvad siger du til kritikken om, at der ikke er nok svømmehaller i København? 

Den deler jeg. København har et stort efterslæb af svømmehaller og idrætsfaciliteter set i forhold til befolkningstilvæksten og behovet for at dyrke det gode og aktive liv. 
 
Hvad mener du, der kan gøres ved det? 

Det skal prioriteres benhårdt i de politiske forhandlinger. Dels fordi det giver mening, at vores børn og unge kan dyrke motion og idræt. Dels fordi det er godt for sundheden, fællesskabsfølelsen og dermed den sociale sammenhængskraft. 
 
Har du tænkt dig at lave en langsigtet plan for, hvordan der kommer flere svømmehaller og idrætsanlæg i København?

Ja, det er et naturligt krav, at vi tænker og handler langsigtet med byens bæredygtige byudvikling - og især når det kommer til byens sport- og idrætsanlæg. 

Og det kunne stå endnu værre til, hvis ikke man skulle betale penge for at få en plads på ventelisten, ligesom at hvert hold kun tillader maksimalt fem interesserede personer i kø, påpeger formanden. 

Han mener, der mangler en langsigtet plan. 

Læs også Flere tusinde i kø til svømmeklubber: Vi har for få pladser

DF: Ambitionen er flere svømmehaller

Det er kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, der har haft det øverste ansvar for svømmehallerne i de seneste fire år. 

Han skriver i en mail til TV 2 Lorry, at han også ønsker flere svømmehaller:

- Det er lykkedes mig at skabe forbedringer på idrætsområdet siden sidste kommunalvalg med mange nye idrætsanlæg, blandt andet er der planlagt to nye svømmehaller i København. Men jeg er fuldstændig enig med Hovedstadens Svømmeklub i, at der er brug for endnu flere svømmehaller og idrætsanlæg i fremtiden. 

- Min og Dansk Folkepartis ambition er fortsat, at langt flere grunde i de nye byområder skal reserveres til idræt, kultur og rekreative områder, og at kommunen bliver endnu bedre til at tænke kreativt i forbindelse med nybyggerier.

Det er endnu ikke lykkedes TV 2 Lorry at få en kommentar fra den kommende kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, Alternativet. 

Læs også Politiker raser over ballade i svømmehal: "Fuldstændig grotesk"