Lærere må droppe IT i skolen

Trods en årelang satsning på at styrke IT-forholdene på de danske skoler, har seks ud af ti lærere så vanskeligt ved at bruge IT i hverdagen, at de ikke kan leve op til det lovmæssige krav om, at integrere IT i undervisningen. Det viser en rundspørge foretaget af Berlingske Research.

Lærernes massive
problemer betyder, at tusindvis af elever risikerer ikke at få
de nødvendige IT-kundskaber i løbet af deres skolegang, skriver
Berlingske Tidende. »Det er pinligt, at tallet er så højt, men
det chokerer mig ikke.

Jeg hører jo jævnligt om IT-problemer på
skolerne,« siger formanden for skolelederne, Anders Balle.
Skolernes problemer drejer sig især om ringe netværk, dårlige
programopdateringer og for meget hardware, der ikke fungerer.
Udviklingen sker på trods af en mangeårig satsning fra
Undervisningsministeriet og kommunerne på at skabe gunstige
IT-forhold i folkeskolerne, hvor der senest er blevet afsat 495
millioner kr. til udspillet »IT i folkeskolen«.

Kun 30 procent
af lærerne mener, at skolens IT-løsninger giver dem mulighed for
at integrere IT i undervisningen. Undervisningsminister Bertel
Haarder (V) opfordrer kommuner og skoler til tage lærernes klage
alvorligt. »Jeg erkender, at nogle steder fungerer det ikke godt
nok,« siger ministeren.

Bertel Haarder påpeger, at man fortsat
befinder sig i en opbygningsfase, men understreger samtidig at
Danmark er meget langt fremme sammenlignet med andre EU-lande.

Formanden for Børne- og kulturudvalget i Kommunernes
Landsforening, Jørn Sørensen (R), lover, at problemets omfang nu
vil blive undersøgt: »Det er en fordel at finde ud af, hvor det
halter, så vi er sikre på, at de massive investeringer til IT på
skolerne bliver udnyttet optimalt.«