Kurs mod større havn i Vedbæk

Borgerne i Rudersdal kan forvente vind i sejlene for drømme om at få egen båd nær hjemmet.

Bestyrelsen i Vedbæk Havn ønsker at udvide havnen med op mod 200 bådpladser. Det sker for at forhindre, at Vedbæk Havn sander til, skriver Frederiksborg Amts Avis.
- Hvis vi ikke gør noget snart, vil sejlskibene ikke kunne sejle ind i havnen om 10-15 år, siger havnefoged Tom Olsen, Vedbæk Havn.
Udvidelsen vil også betyde større strande nord og syd for havnen.
- Vi vender så at sige tilsandingsproblemet til noget positivt. Man kan udnytte sandet ved at samle det op på strandene til fordel for de badende, i stedet for at få det ind i havnen til gene for sejlerne, siger næstformand for Vedbæk Havns bestyrelse, Niels de Bang.
Projektet ventes at blive vedtaget af havnebestyrelsen til november, hvorefter Kystdirektoratet skal ansøges.