Bjørn Nørgaards: "Biologisk Mangfoldighed" Foto: Lorry

Kunstværk udbedres midlertidigt

Efter mere end 2 år bliver skaderne på Bjørn Nørgaards kunstværk 'Biologisk mangfoldighed' ved det Natur-og Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg udbedret. Men kun som en midlertidig løsning.

I 2011 blev store dele af de indlagte metaller i kunstværket stjålet.

Indtil nu har det ikke været muligt at rejse de halvanden til 2 en halv millioner kroner, som en fuldstændig restaurering vil koste.

Nu bliver de oprindelige kobber- og stål-bånd i stedet udskiftet med billigere og mere farverige materialer.

KU betaler selv for den midlertidige løsning, der har et budget på 350.000 kroner.