Kritik af nedbrud i sygejournaler

Patienter i Hillerød netop udskrevet fra hospitalet og nye brugere af kommunens hjemmepleje risikerer at mangle den hjælp, kommunen skulle give dem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

12.
juni gik kommunes server med journalerne fra hjemmeplejen og
ældreområdet ned, og da den kom op at køre fem dage senere,
manglede der data. For det var ikke kun serveren, der var i
stykker, det var backuppen også.- Det er yderst kritisabelt, at
man ikke sørger for, at der i det allermindste er en backup, der
virker, kommunen har jo elektronik på alle vores sager. Det her
nedbrud kan være katastrofalt for de borgere, der lige er
udskrevet og skal have mad og hjælp, siger formanden for
Hillerød Kommunes Ældreråd, Bente Herner Sonne.