Krav om redegørelse i vandsag

I lørdags kunne man i DAGBLADET Køge læse, at Køge Kommune har givet Energiforsyningen en påtale for at genindsætte fem rentvandstanke under den første vandforureningssag uden at have fået den nødvendige tilladelse. Senere har det vist sig, at tankene har været årsag til mindst én af Køges to seneste vandforureningssager, da det har vist sig, at der var revner i fire ud af fem tanke. Det skriver DAGBLADET Køge.

I første omgang valgte Køge Kommune at sende en skriftlig påtale til Energiforsyningen, fordi kommunen ikke var klar over, at de fem rentvandstanke var genindsat. Senere har det vist sig, at Energiforsyningen i et skriftligt notat faktisk havde meddelt Køge Kommune, at tankene blev taget i brug.
Ifølge vandforsyningsloven kan sådanne væsentlige ændringer kun ske, hvis kommunalbestyrelsen har givet tilladelse, og det har ikke været tilfældet. Alligevel maner afdelingschef for Natur- og Miljøafdelingen i Køge Kommune, Bjarne B. Svendsen, i dag til besindighed.
- I lørdagens artikel kom det til at lyde som om, vi kunne have været den anden vandsag foruden. Men jeg vil gætte på, at koordinationsgruppen havde sagt, at det var i orden at indsætte de fem vandtanke, hvis Energiforsyningen havde spurgt om lov. Der var på det tidspunkt intet, der tydede på, at forureningen stammede fra tankene, siger Bjarne B. Svendsen til DAGBLADET Køge.