Foto: TV2/Lorry

Kortvarige ændringer på vej i trafikken under Øresund

Der skal udføres vedligeholdese af systemerne i Øresundstunnelen, og det betyder, at trafikken i begge retninger bliver samlet i én side af tunnelen.

Nætterne efter onsdag og torsdag i denne uge vil der derfor være modkørende trafik i Øresundsbroens tunnel - med start klokken 21.30.

Arbejdet og de trafikale udfordringer kan også betyde, at der kan opstå en del ventetid for bilisterne i tidsrummet.

Arbejdet er en rutinemæssig opgave, som udføres hvert fjerde år.