Foto: TV2/Lorry

Kolonihaver får kniven

I en periode på mere 40 år er det oprindelige kolonihaveområde Julianelund i udkanten af Helsingør med meget beskeden kommunal indblanding blevet et kvarter præget af helårsbeboelse, huse på over 100 kvadratmeter og realkreditlån.

Imidlertid er byggeriet sket i et område, som ligger i landzone, ikke er godkendt til helårsbeboelse og ikke mindst ligger i en statslig transportkorridor. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden 2008 er der på forskellig vis forsøgt at finde en løsning på problemerne, og indtil forleden troede ejerne, at de efter årevis i usikkerhed var sikret af en kommunal landzonetilladelse, som skulle være trådt i kraft i februar i år. Men nu har borgmester Benedikte Kiær(K) i sidste øjeblik trukket i håndbremsen efter et høringssvar fra Naturstyrelsen og en juridisk vurdering fra KL.

Begge peger på, at dispensationerne ikke ville holde i Natur- og Miljøklagenævnet. Nu lægger borgmesteren op til, at byrådet på et møde mandag vedtager en plan for en såkaldt fysik lovlliggørelse af området, som vil betyde en nedrivning af alt ulovlig byggeri.

Hos beboerne er man i chok, men de siger til Frederiksborg Amts Avis, at de er parate til at gå rettens vej i sagen.