Kold vinter giver flere rotter i husene

Antallet af rotteanmeldelser i Roskilde Kommune er dalet kraftigt i de seneste to kolde vintre. I "rotteåret" 2008/2009 var der 50 procent flere rotteanmeldelser end sidste vinter, der var den hårdeste i mange år.

En kold vinter som den, der nu går på hæld, hjælper på rotteproblemerne, fordi det kolde vejr gør det svært at finde føde og yngle. Alligevel har der været flere rotter inde i husene, hvor rotterne søger mad og varme. Det skriver DAGBLADET Roskilde.
- Det er der ingen tvivl om. Det er lang tid siden, de kom ind i husene. Det gør de allerede, når vinteren sætter ind, siger Peter Weile, Miljøstyrelsens rottekonsulent for Sjælland.
En rotte spiser 10 procent af kropsvægt hver dag og er derfor sårbar over for frosten og den følgende mangel på mad. Det er også derfor, de trækker ind i husene i en kold vinter.
Men det er slet ikke så dårligt for en rottebekæmper. Så har rottefængerne chancen for at gøre det af med rotterne i husene, inden det bliver varmt, og de løber ud for at finde føde.
- Nu bliver det forår, og så kommer de frem. Det er de allerede begyndt på, og så begynder de at formere sig. Så man skal skynde sig lidt, for rotterne går ikke og venter på rottefængere, siger Peter Weile til DAGBLADET Roskilde.