Thomas Kielgast, Borgmester Køge Foto: Lorry

Køge kan med fordel lunes i restvand

Vandet i Køge Bugt vil i fremtiden sandsynligvis ikke længere blive spædet op med varmt overskudsvand fra DONG Energy's biomassefyrede kraftvarmeværk på havnen i Køge. I stedet skal den store mængde overskudsvarme bruges til at varme op hos virksomheder og i nybyggeri - og det giver en række fordele for køgenserne. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Ud over at forbrugerne sikres en lavere varmeregning og en høj forsyningssikkerhed, kan vi reducere udledningen af CO2 med op til 40.000 tons om året. Det svarer nogenlunde til, hvad 4000 borgere i gennemsnit udleder totalt på et år, sagde fungerende borgmester i Køge Kommune, Thomas Kielgast (S) ved gårsdagens møde i byrådet.
Ved udsigten til de mange fordele vedtog et enigt byråd at sende projektforslaget »Fjernvarmeforsyning af Køge By og omegn« i høring hos de berørte parter fra den 2. april til den 2. maj. Projektforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Køge Kommune og Vestegnens Kraftvarmeselskab, VEKS.
Som udgangspunkt er det ikke private villaejere, der skal kobles op på det nye fjernvarmenetværk. Projektet gælder større boligblokke og virksomheder i Køge og desuden nybyggerierne i Køge Kyst. Men bliver projektet gennemført, viser beregningerne, at det vil resultere i en 10 procent lavere varmeregning - i forhold til naturgas - for samtlige forbrugere.