Thomas Kielgast, Borgmester Køge Foto: Lorry

Køge-borgmester går til kamp mod banderne

Det er ikke længere nok med lokale banderåd og ssp-samarbejdet. I Køge Kommune har fungerende borgmester Thomas Kielgast (S) skærpet krigen mod kriminelle bander. - Tidligere har der bare været tale om at holde styr på nogle rødder, men da en pige i februar blev ramt af vildfarne skud i Ellemarken, blev det anderledes alvorligt. Ifølge politiet bor der nu registrerede bandemedlemmer i Køge Kommune, og det har vakt stigende bekymring hos os politikere, siger Thomas Kielgast til DAGBLADET Køge.

Som en konsekvens har han taget kontakt til politiets forebyggelses- og bandeenheder og til fem forskellige boligafdelinger.
- Vi skal bryde bandernes fødekæde. Det er her, vi kommer ind som kommune med det politiske ansvar for at dæmme op for de lovløse tilstande, fastslår han.
Ifølge borgmesteren kan resultatet af det intensiverede samarbejde mellem politiet og kommunen måske blive en politisk kontraordre på klubområdet, skriver DAGBLADET Køge.
Klubstrukturen i Køge Kommune er for nyligt blevet kraftigt beskåret, og det kan ifølge Thomas Kielgast muligvis øge antallet af børn og unge, som lader sig friste af lokale bandemedlemmer.
Samarbejdet skal inden juni i år munde ud i fem hvidbøger, som indgår i oplægget byrådets forhandlinger om budget 2012.
De fem hvidbøger om problemerne i Ellemarken, Hastrupparken, Søparken, Karlemoseparken og Borup Nord skal ligge klar inden byrådets sommerferie.
Bøgerne, som finansieres af kommunen, indeholder referater af den igangværende møderunde mellem repræsentanter for politiets specialenheder, kommunen og hver af de fem boligafdelinger.