Foto: TV 2 Lorry

Københavns Kommune vil ikke flytte luftmåler

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i København har afvist et ønske om at flytte en luftmåler, der måler luftkvalitet, for at komme under EU's grænseværdier.

I dag overskrider mængden af sundhedsskadelige kvælstofdioxider EU's grænseværdier for luftkvaliteten i København.

For at komme under grænsen har regeringen ansøgt Københavns Kommune om at flytte måleren, men det har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget afvist.

Det skriver Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell i en pressemeddelelse.

I stedet vil borgmesteren rette henvendelse til miljøministeren for at få lov til at stille skærpede krav til personbiler og varevogne.

- Hvert år dør mere end 500 københavnere for tidligt af luftforurening, mens mange tusinder bliver syge. Det er fuldstændig uacceptabelt, når vi kan gøre noget ved problemet, siger Morten Kabell