Københavns børn skal lære mere

Flere timer i matematik og dansk. Mere ro i klasserne, og færre vikartimer, der blot forlænger frikvartererne.

Eleverne i de københavnske folkeskoler skal undervises mere og bedre. Et flertal i Borgerrepræsentationen har aftalt at opruste undervisningen i folkeskolen for godt seks millioner kroner næste år og med 12 til 16 millioner kroner om året indtil 2014, skriver Berlingske Tidende.
Overborgmester Frank Jensen (S) kan i dag præsentere et forlig om næste års budget, der blandt andet rummer en forbedring af undervisningen i folkeskolerne, erfarer Berlingske Tidende.
Aftalen, der også har tilslutning fra SF, kommer efter at Berlingske Tidende i artikelserien »På 2. klasse« har afdækket udbredte problemer i københavnske skoler med aflyste timer, vikartimer uden undervisning og højt sygefravær blandt lærere. Berlingske Tidendes artikler viste, at skoleeleverne i København generelt undervises så lidt, at de reelt er nede på en firedagesuge