København vil dele tosprogede elever

Togsprogedede elever skal fordeles ligeligt mellem skolerne

Der tegner sig et flertal på Københavns rådhus for at indføre en fordeling af tosprogede elever mellem de enkelte folkeskoler. For i dag er det sådan, at visse skoler har en særdeles høj andel, mens andre har forsvindende få tosprogede elever. Vi ser i aften på forslaget og konstaterer, at den ulige fordeling af elever fortsætter op i uddannelsessystemet - efter folkeskolen. Det sker blandt andet på gymnasierne, og den situation er flere gymnasier så kede af, at de end ikke vil fortælle om den. Se med klokken 19.30.