København tvangsfjerner børn af indvandrere

I København kommer langt de fleste børn, der bliver tvangsfjernet fra deres hjem, fra indvandrerfamilier. Det viser tal fra Københavns Børne- og Ungeudvalg, som tager stilling til alle tvangsfjernelser i kommunen.

»Vi kan se,
at op mod 90 procent af de børn, der bliver tvangsanbragt uden
for hjemmet, er børn med anden etnisk baggrund. Der er tale om
massivt dårlig omsorg«, siger Jette Bergenholz Bautrup (S), der
er formand for udvalget, til Politiken.Årsagerne til
anbringelserne er ofte psykisk sygdom, traumer og andre sociale
problemer hos forældrene, som gør, at de ikke kan passe på deres
børn.»Der er forældre, som tror, at de må slå deres børn, eller
opdrage dem på en hård måde«, forklarer Jette Bergenholz Bautrup
(S).Socialborgmester Mikkel Warming (Enh) forklarer det høje
antal af anbringelser af indvandrerbørn med, at familier af
anden etnisk herkomst end dansk er fattigere end danskere. Det
viser en fattigdomsundersøgelse, kommunen for nylig har lavet.
»Det ville være bedre, hvis vi udbyggede den forebyggende
indsats i børnehaver, i skoler, i fritidstilbud og i familierne.
Men for det sociale områdes vedkommende hæmmes vores arbejde
bl.a. af nogle meget stramme budgetter«, siger
socialborgmesteren til Politiken.Peter Albæk, formand for
foreningen Børns Vilkår, er ikke i tvivl om, at der er tale om
en sidste udvej, når Københavns Kommune afgør, at børn skal
tvangsanbringes. Også han mener, at kommunen bør gribe ind, før
problemerne vokser sig så store, at barnet skal
tvangsanbringe.Københavns Kommune tvangsfjernede i 2007 107
børn.