Foto: TV2/Lorry

København overhørte advarsler

Københavns Kommune vidste udmærket, at det næppe var lovligt at hæve 390 mio. kr. fra statskassen i forbindelse med et omdiskuteret aktiveringsprojekt for ledige i perioden 2006 til 2010. Det fremgår af et hidtil hemmeligholdt brev fra Arbejdsdirektoratet til Københavns Kommune om den såkaldte Farvergade-sag, som Berlingske har afdækket gennem de seneste fem måneder.

I jobcenteret i Farvergade hævede kommunen en lukrativ høj refusion fra staten for at aktivere de ledige 25 timer om ugen. I virkeligheden gik de ledige hjemme hos sig selv og blev blot tilbudt et skrabet tilbud på halvanden time om ugen.
Hidtil har kommunen udeladt det belastende brev fra aktindsigt. Samtidig har kommunen sagt, at den ikke havde oplysninger om, at det var problematisk at hæve pengene fra staten. Men det passer ifølge Arbejdsdirektoratet ikke. Af brevet fra Arbejdsdirektoratet fremgår det, at kommunens egen revisor, Deloitte, har advaret kommunen om mulige problemer med lovligheden af aktiveringstilbuddet i Farvergade. Direktoratet skriver, at kommunens revision i et »nødvendigt og tilstrækkeligt omfang« har henledt kommunens opmærksom på problemet.