Foto: TV 2 Lorry (arkivbillede)

København i samarbejde om højhastighedstog

Den nye svenske højhastighedsbane bør gå fra Jönköping via Hässleholm, Lund og Malmö videre til København. Det anser de fem kommuner, som har startet et dansk-svensk samarbejde om højhastighedstog.

Samarbejdet blev bekendtgjort i forbindelse med, at den svenske infrastrukturminister Anna Johansson (S) torsdag og fredag besøgte transportminister Magnus Heunicke samt repræsentanter fra Malmö kommune og Region Skåne.

De fem kommuner oplyser, at de vil samarbejde omkring spørgsmål i relation til udbygningen af nye stambaner for højhastighedstog fra Stockholm til Göteborg og Malmö. Det forventes at blive en hård kamp om hvilken strækning som højhastighedsbanen skal få mellem Jönköping og Malmö. Men samarbejdet handler også om den videre kobling mod København og Københavns Lufthavn.

"Vi vil nu med fælles kræfter behandle de spørgsmål, som er aktuelle for os i forhold til et af landets mest omfattende infrastruktursatsninger. Med dette anderledes samarbejde sikrer vi sammen, hvordan vi på bedst mulig måde kan udnytte de muligheder som satsningen giver for vækst, beskæftigelse og boligbyggeri ", siger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), borgmester i Malmø Kommune.

Etableringen af den svenske højhastighedsbane bliver forberedt i den såkaldte "Sverigeforhandlingen" hvor statens forhandlere møder de regioner og kommuner, som bliver berørt, for at diskutere udformning og medfinansiering. Planerne på den svenske side har indtil videre en bred politisk opbakning.

Fakta: Sverigeforhandlingen skaber grundlag for en ny svensk højhastighedsbane

På et unikt mandat fra først den borgerlige Allianceregering og derefter fra den nuværende rødgrønne svenske regering skal HG Wessberg og Catharina Håkansson gennemføre forhandlingerne om anlægningen af en svensk højhastighedsbane.

Med hjælp af et sekretariat med ti ansatte og med Hans Rode som udredningssekretær skal de forhandle med kommuner og regioner langs med strækningen for at med hjælp af øgede grundværdier og regionale og lokale penge fremsætte et forslag til en svensk højhastighedsbane.

•Den svenske højhastighedsbane skal sammenkoble Stockholm-Göteborg og Stockholm-Malmö med tog som kan køre 320 kilometer i timen. Fra Stockholm-Linköping skal den nye jernbane gå til Jönköping, hvor den deler sig mod Göteborg og Malmö.

•Rejsetiden mellem Göteborg og Stockholm vil blive 2 timer og mellem Malmö og Stockholm 2,5 time.

•Projektet skal også lede til et øget boligbyggeri, særligt i Malmö, Göteborg og Stockholm. Målsætningen er at skabe 100.000 nye boliger.

•Finansieringen skal komme fra stat, kommuner, regioner, private investorer samt gennem billetindtægter fra passagererne. Et vigtigt spørgsmål i diskussionen om finansieringen handler om hvordan den forhøjede ejendoms- og grundværdi ved højhastighedsbanen kan udnyttes.

Indsamling af fakta som i 2016 overgår til en forhandlingsfase, som skal være klar i løbet af efteråret 2017. Senest i december 2017 skal en slutrapport præsenteres for regeringen. To delrapporter skal afleveres allerede i år. De handler om grundværdierne samt kommercielle forudsætninger og finansiering af højhastighedsbanen. Den 1. juni 2016 skal næste delrapport være klar. Den handler om tiltag i storbyerne inklusiv hvordan disse kan medvirke til finansieringen.