Foto: TV2/Lorry

Kanalbroerne indvies

Københavns to længe ventede kanalbroer blev officielt indviet i dag.

Trangravsbroen og Proviantbroen skal fremover gøre det lettere for de bløde trafikanter at komme på tværs af Christianshavn og Holmen.

Broerne har været ramt af en del protester og forsinkelser - bl.a. pga. entreprenørvirksomheden Pihl og Søns konkurs.

Men nu står de to broer altså klar.