Kæmpe bøde for illegal arbejdskraft

En 42-årig kvindelig restauratør er af Retten i Roskilde blevet idømt en bøde på 270.000 kroner. Kvinden blev dømt for i 2006-2007 at have beskæftiget otte kinesiske statsborgere uden arbejdstilladelse dels i sin restaurant, Yu Lin, og dels i sin café, Café Lilly, der begge ligger i Jyllingecentret.

Anklagemyndigheden ønskede også kvindens
46-årige mand dømt for de samme forhold. Manden blev dog
frifundet i alle forhold. Retten frifandt manden, fordi det er
kvinden, der er ejer af forretningerne, og manden alene hjalp
til i forretningerne.
»Det var hustruen, der var registreret som ejer af
forretningerne, og kun hende, der var anført på forretningernes
lejekontrakter, og det var kun hende, der havde foretaget
ansættelserne af udlændingene,« står der i dommen.
Anklageren havde forlangt en bøde på i alt 562.000 kroner for
de ulovlige forhold. Blandt andet fordi kvinden, som har opholdt
sig i Danmark siden 1992, tidligere er dømt for et lignende
tilfælde, ville anklageren have fastsat bøden til 20.000 kroner
per ansat per påbegyndt måned.
Kvinden kunne ikke huske noget om den tidligere dom,
forklarede hun i retten via den tolk, som bistod hende.
Helt så voldsom blev bøden dog ikke, da retten mente, det var
på sin plads, at bøden blev udmålt med 10.000 kroner per
beskæftiget udlænding per påbegyndt måned - altså i alt 270.000
kroner.
Kvindens forsvarer overvejer at anke sagen til Østre
Landsret.
- Det vil jeg drøfte med min klient, og jeg overvejer at anke
dommen, fordi dommeren må have lagt til grund, at min klient var
bekendt med reglerne, og at hun burde have vidst, at et
skattekort alene ikke er nok til at kunne søge job i Danmark.
Det er vi naturligvis ikke enige i, siger advokat Michael von
Kauffmann.
Kvinden har yderligere en retssag på vej, hvor hun er tiltalt
for at have sendt i omegnen af 445.000 kroner til konti i Kina.
Det var kvindens bank, der gjorde myndighederne opmærksom på, at
der var overflyttet store beløb til konti i Kina. En oplysning,
som i øvrigt først kom frem under retssagen.