01:43

Intet flertal for kritik af omstridt boligrenovering

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti kunne ikke samle flertal for kritik af boligselskabet FSBs renovering i Tingbjerg.

Der er ikke flertal i Københavns Borgerrepræsentation for at sende en formel kritik til boligselskabet FSBs renovering i Tingbjerg i København.

Det står klart efter et møde i kommunnens miljø- og teknikudvalg mandag aften.

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti foreslog på mødet i Borgerrepræsentationen 2. februar, at overborgmesteren skulle kritisere FSB. Det sendte Borgerrepræsentationen videre til udvalget. 

- Borgerrepræsentationen mener, at fsbs håndtering af Tingbjergrenoveringen har været kritisabel, fordi fsb ikke har behandlet de berørte borgere rimeligt med det resultat, at det for borgerne har haft voldsomme og alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, lød forslaget til teksten, der altså ikke blev vedtaget. 

I stedet vedtog et flertal i udvalget - med teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, Enhedslisten, i spidsen - at kritisere FSB rent politisk for manglende genhusning. 

- Enhedslisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre finder den oprindelige beslutning om ikke at genhuse beboerne i forbindelse med de omfattende renoveringer for kritisabel. fsb anerkendte dog i september 2016 behovet for at genhuse beboerne, mens renoveringerne fandt sted. Vi opfordrer alle almene boligorganisationer til at tage ved lære af denne sag og være mere opmærksomme på behovet for genhusning ved fremtidige renoveringer, hedder vedtagelsen.

Men der vil ikke blive sendt en formel klage til FSB fra Københavns Kommune, som er tilsynsmyndighed på renoveringen.

Læs også Tingbjerg-borger om politikere: "Jeg synes, det var småpinligt"

Skærpet fokus fra forvaltningen 

Af mødematerialet fremgår det, at teknik- og miljøforvaltningen på baggrund af forløbet vil fortsætte med at følge renoveringen tættere, end det sædvanligvis sker i denne type renoveringer.

- Forvaltningen vil desuden have et skærpet fokus på, hvordan boligorganisationerne forholder sig til genhusningsspørgsmålet i forbindelse med kommende renoveringer af almene boligafdelinger, skriver forvaltningen. 

Teknik- og miljøforvaltningen havde indstillet til politikerne at afvise forslaget fra Radikale Venstre og Dansk Folkeparti - og sådan gik det altså. 

Læs også Asbest, støj og skimmelsvamp: Alligevel blev beboere ikke genhuset