Lokale beboere forbereder en blokering, så vandet ikke kan løbe fra Værebro Å og ind i de tilstødende afledningskanaler ved Fasanvænget i Jyllinge. Fasanvænget har været hårdt ramt under bl.a. Bodil. Derfor bliver der senere lagt sandsække her, når de har lavet det forberedende arbejde. Foto: Peter Boye / TV2 Lorry

Ingolf kommer: Politi og borgere sikrer udsatte områder

Midt- og Vestsjællands Politi sætter særligt ind ved Roskilde Fjord, hvor de forventer, at vandstanden vil stige.

I Jyllinge er Midt- og Vestsjællands Politi lørdag middag i gang med at sikre udsatte områder sammen med frivillige borgere og Hjemmeværnet. 

I forbindelse med stormen Ingolf varsler DMI den højeste vandstand i Roskilde Fjord natten mellem søndag og mandag. Her forventes vandstanden at være max. 130 centimenter over normal vandstand.

Læs også Time for time: Sådan rammer stormen Sjælland

Lige nu er folk velforberedte, og vi har prøvet at lære af hver eneste stormflod.

Joy Mogensen, Borgmester, Roskilde, Soc.dem.

Det er dog mindre alvorlige prognoser sammenlignet med tidligere hændelser, og sikringen sker derfor primært med store sandsække i første omgang.

- Det er ikke lige så voldsomt som med Urd for eksempel, men stadigvæk så alvorligt, hvor nogle kan blive ramt, siger Joy Mogensen, spcialdemokratisk borgmester i Roskilde, til TV2 Lorry.  

Beredskabet har såkaldte water tubes klar på stationen i Roskilde, hvis prognoserne ændrer sig.

- Lige nu er folk velforberedte, og vi har prøvet at lære af hver eneste stormflod, siger Joy Mogensen. 

Indsatsen koncentreres omkring knap 20 boliger i området ved Jyllinge Nordmark i Roskilde kommune, som myndighederne vurderer er i størst fare.

Læs også Vindstød af orkanstyrke: Stormen Ingolf kommer

Beredskabsgruppe af borgere hjælper til

Det kan kun lykkes, hvis vi har borgerne med, fordi de kender området.

Joy Mogensen, Borgmester, Roskilde, Soc.dem.

Midt- og Vestsjællands Politi har lørdag morgen holdt et koordinerende møde sammen med brandvæsnet, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet, og myndighederne får hjælp af en beredskabsgruppe af frivillige borgere fra Jyllinge.

- Det er borgere, der bor i området, kender området rigtig godt og har erfaring med at dæmme op for vand, siger Joy Mogensen. 

Læs også Stormkrise i Jyllinge: Sådan forbereder vi os

Jyllinge Nordmark har tidligere været plaget af store oversvømmelser, blandt andet under stormene Bodil og Urd.

- Vi har efterhånden lært, at hvis vi skal lykkes med at dæmme op for vandet, skal kommunen have styr på sin del og beredskabet på deres del. Men det kan kun lykkes, hvis vi har borgerne med, fordi de kender området. 

Joy Mogensen vurderer, at et par hundrede frivillige er mødt op for at hjælpe til.

Læs også DMI advarer: Voldsomt vejr gør plakatopsætning farlig

Politiets opfordring: "Giv plads"

Hjemmeværnet kontrollerer de bilister, som vil ind i indsatsområdet. Kun beboere og andre med vigtige ærinder vil som udgangspunkt blive lukket ind i Jyllinge Nordmarks-området.

Politiet opfordrer øvrige trafikanter til at blive væk fra området for at give plads til myndighedernes arbejde på de ofte smalle veje i området. Myndighederne opfordrer desuden borgere til ikke at parkere på vejene i området omkring Jyllinge Nordmark, så redningskøretøjer kan komme frem og tilbage uden problemer.