Ingen registrering af udleveret medicin

Der er store mangler i beboernes personlige dokumenter på tre plejecentre i Gribskov. Man ikke kan se, hvor meget medicin, de har fået.

Tre af Gribskov
Kommunes plejecentre lever ikke op til kommunens egne
kvalitetsstandarder, som kræver dokumentation for alle
visiterede ydelser. På Helsingegården, Trongården i Vejby og
Bakkebo i Gilleleje er dokumentationen enten mangelfuld, eller
også eksisterer den slet ikke. Alle beboere på plejecentre har
en personlig mappe, der blandt andet indeholder oplysninger om
liv og færden og en række skemaer, der skal dokumentere, at
beboerne har modtaget de ydelser, de har krav på, herunder
medicin. På Helsingegården viste tilsynets gennemgang af
beboermapperne, at der ikke fandtes plejeplaner og dermed ingen
dokumentation for de leverede ydelser, ligesom der manglede
medicinskemaer i mapperne. - Det er uheldigt, at PlejeGribskov,
der står for ledelsen af både Helsingegården og Trongården, ikke
lever op til kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet,
siger Steen Houmark, sundhedschef i Gribskov Kommune. Souschef
på Helsingegården, Karin Brangstrup, forklarer.- Vi befinder os
i en arbejdsmæssig overgangsfase, fordi kommunens nye
serviceniveau medfører en ændring i rutinerne. Nu skal der
afleveres kvittering for alle leverede ydelser, hvor vi hidtil
kun har noteret afvigelser, siger hun