Foto: Lorry

Indeklima halter i skoler

Luften er tung og dårlig i over halvdelen af klasselokalerne på grundskoler og gymnasier i hele landet.

Luften er tung og dårlig i over halvdelen af klasselokalerne på grundskoler og gymnasier i hele landet.

Det viser resultaterne fra en ny, stor landsdækkende undersøgelse af indeklimaet i landets undervisningslokaler, skriver Frederiksborg Amts Avis.

20.000 elever fra 800 grund- og gymnasieskoler i hele landet målte i september både CO2-niveau og svampesporer i egne klasselokaler.

Resultaterne er analyseret af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

På seks ud af ti skoler blev der målt koncentrationer af CO2, der lå over Arbejdstilsynets anbefalede grænse. Professor på DTU Byg, Geo Clausen er meget ærgerlig over, at indeklimaet i danske klasselokaler er så ringe.

- Det er foruroligende, fordi vi ved, at dårlig luft ikke alene påvirker elevernes trivsel, men også deres præstationer, bl.a. ved de nationale tests, siger Geo Clausen.

Forskere på DTU har således påvist, at der er en sammenhæng mellem dårligt indeklima og elevers præstationer. Eksempelvis har en undersøgelse vist, at bedre ventilation kan øge præstationer i skolearbejdet med næsten 10 procent.

Naturlig ventilation kan også bedre indeklimaet markant.

Sørger elever og lærere selv for grundig udluftning, kan det i mange tilfælde bringe indeklimaet på den rigtige side af de anbefalede grænser for CO2.

Det erfarede bl.a. 8.B. på Engholmskolen i Allerød og lærer Louise Lindegaard.

- Vi har nu altid været bevidste om, at vi skal lufte ud, så på den måde er der ikke noget nyt i det her. Det nye er, at vi med skolereformen skal være meget længere tid på skolen, og det øger kravet til indeklimaet, siger Louise Lindegaard.