Hvidovre Rådhus i november 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix

Hvidovre: Endnu mere fokus på Ældre- og Sundhedsområdet

Den nye konstitueringsaftale i Hvidovre betyder samtidig to nye politiske udvalg.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre har indgået aftale om ny konstituering.

Aftalen betyder, at borgmester Helle Adelborg, Soc.dem, og viceborgmester Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti, fortsætter samarbejdet fra de seneste fire år, og at Konservative får 2. viceborgmesterposten.

Konstitueringsaftalen betyder også, at der kommer et par nye politiske udvalg i Hvidovres kommunalbestyrelse, nemlig Ældre- og Sundhedsudvalget og Byg- og Planudvalget.

Listen med politiske udvalg ser nu sådan ud:

 

Politiske udvalg i Hvidovre 2018-2021

  • Økonomiudvalget – borgmesteren er født formand
  • Teknik- og Miljøudvalget – Konservative får formandsposten
  • Byg og Planudvalget – Dansk Folkeparti får formandsposten
  • Børn og Uddannelsesudvalget – Socialdemokratiet får formandsposten
  • Ældre- og Sundhedsudvalget – Socialdemokratiet får formandsposten
  • Kultur- og Fritidsudvalget – Socialdemokratiet får formandsposten
  • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Dansk Folkeparti får formandsposten
  • Børn og Ungeudvalget – Venstre får formandsposten