Foto: TV2/Lorry

Hovedstadsområdet drukner i trafik

Ny rapport fra Region Hovedstaden tegner et dystert billede af trafikudviklingen i hele hovedstadsområdet

Trafik. Masser af trafik. Overfyldte veje. Hårdt belastede tog og busser. Og det hele bliver værre - meget værre fremover.

Så dystert beskriver Region Hovedstaden fremtiden for trafikudviklingen i det storkøbenhavnske område. For den tid, trafikanter forsinkes af kø på vejene vil kun vokse år for år.

Det betyder, at et meget stort antal mennesker spilder en enorm mængde tid.

Ifølge rapporten fra Region Hovedstaden, så bliver det så slemt om få år, at bilisterne til sammen kommer til at spilde 18 millioner timer på at sidde i kø - omregnet ville det betyde, at 10.000 mennesker bruge hele deres arbejdsdag på at sidde fast i en bilkø.

De trafikale udfordringer kalder på helhedsorienterede løsninger, som går på tværs af selskaber, trafiksystemer og transportformer.

Udgangspunktet bør være borgernes behov frem for de enkelte trafikselskabers interesser.

Det skal fx være nemt at skifte mellem transportformerne, at komme på tværs af S-togs-linjerne, og at få sin cykel med, uanset om man tager Metro, S-tog, lokalbane eller en kommende letbane, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden

Region Hovedstaden vil nu forsøge at sætte sig i spidsen for en indsats, der skal afklare, hvordan kommuner, regioner og trafikselskaber og stat kan gøre den kollektive trafik bedre, hurtigere og mere effektiv.

For også den offentlige trafik er ramt af udviklingen.

 

Pres på trafikken

*Samfundet vil gå glip af 4 milliarder kroner årligt, fordi folk sidder i bilkøer og spilder tiden.
*Passagertallet i S-togene er steget med 20 procent de sidste fem år.
*Indbyggertallet i hovedstaden udvikler sig eksplosivt. Og så stiger presset yderligere.
 

Region  Hovedsatden kalder sin nye indsats Transport for Copenhagen. Regionsrådet har afsat i alt 5,5 mio. kroner til Transport for Copenhagen i 2016 og 2017.

Indsatsen omfatter bl.a. analyser, intensiv dialog med alle interessenter og en infrastrukturkonference.

Du kan se hele rapporten fra Region Hovedstaden ved at klikke her