Hospitaler skal sende huske-sms

Beskeder til patienterne via mobiltelefonen skal fremover være med til at mindske antallet af udeblivelser fra undersøgelser og behandlinger på hospitalerne i Region Hovedstaden.

- Du har en aftale på hospitalet tirsdag den 19. maj klokken
10.20.Sådanne beskeder til patienterne skal fremover være med
til at mindske antallet af udeblivelser fra undersøgelser og
behandlinger på hospitalerne i Region Hovedstaden.
En arbejdsgruppe nedsat af regionen
peger nu på, at man ved en beskeden investering på tre millioner
kroner vil kunne indføre systemer på samtlige regionens
hospitaler, så patienterne selv kan booke og afbestille tider og
samtidig vil få tilsendt en sms, der minder dem om deres aftale
på hospitalet.Arbejdsgruppen har kortlagt udeblivelser på en
række hospitaler, og på de medicinske og kirurgiske ambulatorier
lå frafaldet målt over en måned i 2008 på mellem 3 og 4,3
procent. Når det gælder planlagte operationer, hvor et helt
operationshold står parat, er antallet af udeblivelser dog meget
lavere, nemlig omkring en halv procent. Fra starten af maj er
patienter på to afdelinger på Hillerød Hospital som pilotprojekt
blevet tilbudt at modtage en reminder om deres ambulante
aftaler. På endokrinologisk ambulatorium, der hører under
Børneafdelingen, kan patienterne enten få en sms, en mail eller
en voicemail på deres ambulante aftaler. - Nu er vores afdeling
ikke særlig hårdt ramt af udeblivelser, men på den anden side er
vi altid booket helt op, så hvis vi i folks travle hverdag kan
give dem en »reminder«, kunne vi måske undgå endnu flere
udeblivelser, siger Dorthe Ves-tergaard, ledende lægesekretær
iBørneafdelingen.Fordi besked-systemet er opbygget som et
register via cpr-numre, skal patienterne give samtykke til, at
de vil modtage beskeden.Politikerne i regionen skal nu vurdere,
om de synes, effekten af at indføre beskeder og selvbookning er
nok til at nedbringe antallet af udeblivelser. Ellers rummer
lovgivningen mulighed for at opkræve et gebyr fra patienterne
ved udeblivelser. For et år siden besluttede regionsrådet, at
man ville have en analyse af området, inden man tog stilling til
indførelsen af et gebyr.