Foto: Lorry

Hospitaler får sure smileys

Flere hospitaler i Hovedstadsområdet har fået en rød smiley af Arbejdstilsynet. Det skyldes bl.a. dårlige arbejds-forhold for de ansatte.

Det drejer sig om hospitalerne i Glostrup, Frederikssund og Hillerød - samt Privathospitalet Hamlet i Søborg og Rigshospitalet.

Arbejdstilsynet har fundet så mange eksempler på kritisabelt eller farligt arbejdsmiljø, at sygehusene er blevet pålagt at søge hjælp fra en arbjedsmiljøkonsulent.

Flere steder skyldes problemerne det psykiske arbejdsmiljø, hvor personalet bl.a. oplever vold og trusler på arbejspladsen samt mobning.