Hospital skal spare mere

Hillerød Hospital vil spare seks millioner kroner på administration og to millioner på it-opgaver for at leve op til et yderligere sparekrav på 8,5 millioner kroner i 2010, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sparekravet kommer efter at regionen skal spare yderligere 80 millioner i år på baggrund af den endelige opgørelse af aktiviteten på hospitalerne i 2009. Hillerød Hospitals direktion er blevet bedt om at komme med et forslag til besparelser på i alt 8,5 millioner kroner i indeværende år. Besparelserne skal være realiserbare, og de må ikke udløse nedgang i den kliniske aktivitet.
- Direktionen har derfor besluttet, at denne besparelse skal findes inden for administrationen. Det skal ske ved at indarbejde besparelsen, som præmis for det økonomiske task force arbejde, der netop nu er i gang i administrationen. Besparelsen skal findes på lønkontoen, hvor der i dag på grund af ansættelsesstoppet er et antal ledige stillinger, og gennem besparelser på administrative driftskonti, oplyser hospitalsdirektør Martin Gregersen til Frederiksborg Amts Avis.