Hjælpende hånd til kriseramte butikker

I Køge får detailforretninger, der er ramt af finanskrisen, nu mulighed for at få et servicetjek af både forretning og økonomi, skriver DAGBLADET Køge.

- Jeg tror, mange er usikre på fremtiden, og vi ved desværre,
at omsætningen mange steder er faldet markant de seneste
måneder. Et skrækscenarie for mange vil jo være, at butikker i
vores kommune må lukke, og at vi får tomme butikslokaler med
tildækkede vinduer.
Sådan siger Køge-borgmester Marie Stærke (S) om baggrunden for
et nyt kommunalt samarbejde med Køge Jobs & Society Forening,
hvor man vil forsøge at lette tilværelsen med et servicetjek og
et input til gode idéer, der kan løse den aktuelle situation.
Det er Køge Jobs & Society Forenings etableringsvejledere, der
skal udføre servicetjek og rådgive den enkelte. De holder til i
Køge Bugt Erhvervscenter på Sdr. Molevej, hvor detailhandlere
fra hele kommunen kan komme.
- Vi synes, det er et godt initiativ, Køge Kommune har taget,
og vi hjælper gerne. Det er et eksempel på den opgave, vi gerne
i fremtiden vil samarbejde med Køge Kommune om, siger Niels
Buchholst, formand for Køge Jobs & Society Forening.