Christophe - TV2 Lorry

Her er der valgdebatter i Tårnby Kommune

Frem til den 21. november kan du se her, hvor og hvornår der er valgdebatter i din Kommune. Siden bliver opdateret løbende, så husk at holde øje.

Paneldebat hos 3F - afholdt
Den 06.11.17 kl. 18.15, Saltværksvej 68, 2770 Kastrup

Mød partierne og drøft deres bud på emner som: Flere almene boliger, ungeindsats, ordentlighed i den kommunale forvaltning, jobs til dem der ikke er 100 % klar til det almindelige arbejdsmarked og velfungerende Jobcenter

Før mødet er der spisning kl. 18.15. Pris 50 kr. inkl. en øl eller vand.
Gratis for medlemmer af Metal 16 og 3F Kastrup.
Tilmelding på Facebook
 

Valgdebat Ældresagen  - afholdt
Den 08.11.17 kl. 19.00-21.00 i Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71

De politiske emner, som især er relevante for ældre borgere, og som bliver vendt på mødet, er transportforhold, serviceniveau og værdighed i ældreplejen, forebyggelse og genoptræning samt planer for etablering af akutpladser, pårørendepolitik og plejehjemsforhold

 

Mød Kandidaterne på Hovedbiblioteket - afholdt
Den 12.11.17 kl. 16.30 – 19.30 på hovedbiblioteket, Kamillevej 10, 2770 Kastrup

Partierne får hvert et bord til deres materiale, og som deres kandidathold kan samles ved.

 

Paneldebat om Folkeskolen - afholdt
Den 14.11.17 kl. 19.00 -21 i Korsvejsskolens festsal, Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup

Omdrejningspunktet bliver hvad vil vi med folkeskolen i Tårnby. Folkeskolen skal udvikle livsduelige fagligt stærke unge mennesker, som kan være fundamentet i fremtidens demokratiske samfund, hvordan gør vi det bedst?

 

TV2 Lorrys valgdebat
Den 16.11.17 kl. 19.55-20.40 på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup

TV2 Lorry holder valgdebat og sender live fra din Kommune. En times valgdebat vil blive sendt live på Lorry-kanalen og gengives på TV2. Det vil være en debat om emner fra Kommunen. Se mere her

 

Paneldebat Pensionisthuset Pilehaven
Den 17.11.17 kl. 16.00–17.30 i Pensionisthuset Pilehaven Kongelundsvej 298

 

Hvis dit arrangement ikke er på listen, så send en mail med detaljer om debatten til pahi@tv2lorry.dk.