Havørne-reden er gabende tom

Trods forlænget rugning kom der i år ingen unger i ørnereden på Bognæs, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi ved faktisk ikke, hvad der er gået galt. Vi ved, at havørneparret forlod reden i halvanden time den 4. april, men så vendte parret tilbage for at ruge indtil sidst i april, hvor de opgav. Men årsagen kender vi ikke.
Det fortæller Bent Bardtrum, Lejre, der er udpeget af Dansk Ornitologisk Forening som ansvarlig for ørnereden på Bognæs.
Han har fulgt havørneparret, siden det slog sig ned på Bognæs i 2006, hvor de begyndte at bygge rede.
I 2007 fik de to friske unger, som lærte at flyve under stor bevågenhed af publikum fra Veddelev Havn ovre på den modsatte side af fjorden og bag Bognæs-skovens hegn. Sidste år gik det lige så fint, men i år glippede det altså for parret.
- Det er lidt mystisk, for der er nu seks havørnepar, der i år har opgivet at yngle i Danmark. Men vi kender ikke årsagen og ved heller ikke, om der er en sammenhæng, fortæller Bent Bardtrum.