Havørne har unge i reden

Havørneparret i Nejede Vesterskov har tilsyneladende haft succes med deres rede i et højt træ i skoven, da der nu er en nyudklækket havørn. Og ifølge Per Ekberg fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der er tovholder på ørnebeskyttelsen i Nordsjælland, så er det omkring 100 år siden, det sidst er sket i Nordsjælland.

- Der er 27 par ynglende havørne i Danmark i år, og af dem er
forsøget mislykkedes for seks par - blandt andet for parret på
Bognæs i Roskilde Fjord, siger Per Ekberg. Da det lige før
løvspring blev klart, at havørnene havde en rede i skoven, blev
et par skovstier afspærret, så fuglene kunne få ro til deres
forehavende. - Hannen flyver nu regelmæssigt mad til reden. Den
er set med både fugle og fisk i fangerne. Hunnen har været
kortvarigt oppe at flyve, men er ellers fast på reden. Efter
skoven er sprunget ud, er det ikke muligt at se reden, men vi er
nu meget sikre på, at der er en unge i reden. Vi gætter på, at
ungen nu er cirka fire uger, fortæller Jens Ole Andersen fra
Skov og Naturstyrelsen Nordsjælland. Havørneunger er cirka 70
dage gamle, når de første flyveture tages fra reden. - Men det
er en sårbar tid lige nu. Der yngler også duehøg og ravn i
Nejede Vesterskov, så hvis ørnemoderen forstyrres og forlader
reden, vil ungen være et let bytte for duehøgen eller andre
rovfugle. Det er derfor vigtigt, at man respekterer afspærringen
i skoven, siger Jens Ole Andersen.Hvis man vil se havørnene,
sker det bedst fra fugletårnet ved Alsønderup Engsø eller fra
parkeringspladsen ved Pøleåens udløb i Arresø.