Havørne opfostrer unge tæt på lufthavn: "Det er helt usædvanligt"

Et ørnepar har ynglet i Kongelunden på Amager. Ifølge en ekspert vidner det om, at de store rovfugle er blevet mere trygge ved mennesker.

Her ses havørneungen, som har skabt stor glæde blandt københavns fugleinteresserede. Foto: Kim Skelmose - DOF & TV 2 Lorry

Normalt er havørnen en sky fugl, der foretrækker fred og ro, når den skal yngle.

Men i Kongelunden på Amager er situationen den stik modsatte, Skoven, der er en landets mest besøgte og ligger under to kilometer fra Københavns Lufthavn, fik tilbage i foråret uventet besøg af et havørnepar, som slog sig ned og begyndte at yngle.

Det er første gang, at de store fugle har ynglet så tæt på hovedstaden, fortæller vildtkonsulent Sven Norup fra Naturstyrelsen Hovedstaden.

- Det er helt usædvanligt, at havørnen tager ophold i en så publikumsbesøgt skov som Kongelunden, siger han.

Sven Norup viser her rundt i Kongelunden tæt på ørnereden.  Foto: TV 2 Lorry

Udover skovens mange besøgende flyver der Ifølge Sven Norup dagligt flyver cirka 500 fly henover ørnereden, som ørneparret etablerede i en godt 20 meter høj skovfyr - bare 100 meter fra en befærdet sti.

- Så denne her havørnefamilie har med al tydelighed bevist, at havørne godt kan yngle steder, hvor der er menneskelige aktiviteter tæt på, siger han.

Læs også Kommune bekriger forhadte fugle: De skider på vores børn

August er fløjet fra reden 

Ørneparret i Kongelunden fik tilbage i foråret en unge. Den har siden hen fået navnet August og vokset sig så stor, at den i dag er fløjet fra reden, fortæller Sven Norup.

Det særlige ved August er, at han sammen med syv andre havørneunger i Danmark er blevet udstyret med en gps-sender. På den måde kan eksperter fra Dansk Ornitologisk Forening følge med i, hvor August befinder sig.

- Vi kan se, at han, efter at have forladt sin rede, har været på stort set hele Sjælland. Både oppe i Dyrehaven, Gribskov, Arresø, Roskilde og vest for Holbæk. Lige nu befinder han sig på Sydsjælland. Så det siger lidt om, hvor stor en rækkevidde, sådan en ørn har, siger Sven Norup.

Efter at være kommet på vingerne har August fløjet det meste af Sjælland rundt. Foto: Kim Skelmose - DOF

Gæs og skarv som livret

Havørnen blev udryddet i den danske natur i slutningen af 1800-tallet. Men i 1996 vendte den tilbage som ynglefugl. Siden da er bestanden vokset og ventes at nå op på cirka 100 ynglepar inden for de næste år. 

Ifølge Sven Norup så skyldes fremgangen blandt andet, at havørnen har fået lettere ved at finde områder med føde – som eksempelvis gæs, ænder og skarv. Desuden er havørnene i dag totaltfredet.

- Da August forlod sin rede, fløj han ud i Klydesø. Her kunne han nemlig fange havørnenes foretrukne føde, som er gæs, ænder, blishøns og skarv.

- Det er simpelthen livretten for en havørn. Så her havde han god mulighed for at øve sig på at fange sin første føde. Forældrene har sikket hjulpet ham med at vise, hvordan man gør, siger Sven Norup.

Læs også Årets første storkeunger: Se videoen af fuglene her

Er gået stille med dørene

Selvom det efterhånden er et halvt år siden, at havørneparret slog sig ned i Kongelunden, så er det først nu, at nyheden om fuglenes indtog i skoven for alvor er blevet kendt i den brede offentlighed.

Det skyldes ifølge Sven Norup at man gerne har villet gå stille med dørene, så havørneparret kunne få lov til at yngle uforstyrret og få August på vingerne.

- Vi har hele tiden tænkt, at der ikke var grund til, at der sker unødvendigt meget aktivitet tæt på reden, mens der var en unge, siger Sven Norup.

Her ses Sven Norup ved Klydesøreservatet, hvor August og hans forældre har fanget flere fugle.  Foto: TV 2 Lorry

Han fortæller, at man først blev opmærksom på de store fugle i Kongelunden, efter at August var blevet udklækket. 

- Det er egentlig ganske imponerende, for havørnen er Nordeuropas største fugl med et vingefang på til 2,5 meter. Den har bygget en rede på størrelse med en folkevogn, uden at nogen har opdaget det. Det er jo en præstation, siger Sven Norup.

Læs også Aggressive fugle terroriserer beboere: Tine blev angrebet og fik dobbelt ankelbrud

Håber, ørnepar vender tilbage og yngler

Han håber, at Augusts forældre vil fortsætte med at yngle i Kongelunden.

- Det kunne være utrolig spændende at have et fast ynglepar. Det vil være en attraktion for de mange besøgende at kunne opleve havørnen tæt på København, siger Sven Norup.

Indtil da glæder vildtkonsulenten sig dog over, at de store fugle er begyndt tilpasse sig mennesker og rykke tættere på de tætbefolkede områder– ligesom vi også tidligere har set det med solsorten og ræven. 

- De lærer vel på sigt, at mennesker ikke dræber på samme måde, som man gjorde tidligere, da man fik dem udryddet. Det var jo fordi, man ikke tålte den konkurrence, de udgjorde ved, at de tog de byttedyr, som også mennesker jagede. Det er vi dog heldigvis ovre i dag, siger Sven Norup.

01:55

Her kan du se et nyhedsindlag om havørnene i Kongelunden.

Luk video

Fakta om havørne

 • Med et vingefang på op imod 250 centimeter er havørnen Nordeuropas største rovfugl.
 • Hunnen kan veje op imod 7 kilo, mens hannen i reglen kun vejer omkring 5 kilo.
 • Havørnens firkantede fremtoning i flugten har givet den øgenavnet ”den flyvende dør”.
 • Havørnen er i fremgang i alle lande i Nordeuropa. I 2016 ynglede alene i Slesvig Holsten i Nordtyskland 88 par havørne, der fik 121 unger på vingerne.
 • En stor del af de jyske havørne stammer formentlig fra den tyske bestand
 • Havørnen blev udryddet i den danske natur i slutningen af 1800-tallet.
 • I 1996 etablerede den sig på ny som dansk ynglefugl.
 • Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder øje med alle ynglepar af ørne i Danmark.
 • For hvert ynglepar har DOF udpeget en såkaldt redekoordinator, som samler oplysninger om det pågældende ørnepar.
 • I løbet af de seneste ti år er der ringmærket 59 unge danske havørne.
 • Ringmærkningen har til formål at belyse de danske havørnes spredning, stedtrofasthed og dødelighed.
  Indtil nu er der fløjet rundt regnet 710 unge havørne fra rederne i Danmark i perioden 1996-2016.
 • Danske havørne begynder ynglesæsonen ud på vinteren, og de kan allerede ruge mod slutningen af februar.
  Netop nu er der ro i de danske havørnes redeområder, hvor parrene har æg.
 • Du kan følge med i Augusts færden på www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/orne/gps-orn
Kilde: Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret