Det er broen her, der fører Gammel Køge Landevej over Amagermotorvejen, som nu skal repareres. Foto: Vejdirektoratet

Hastighed på motorvej sænkes, mens bro repareres

Hastigheden sænkes til 40 km/t på en strækning på Gammel Køge Landevej, mens Vejdirektoratet reparerer bro.

Trafikanterne på Gammel Køge Landevej i Hvidovre må de næste 12 uger væbne sig med ekstra tålmodighed.

Sådan lyder meldingen fra Vejdirektoratet, der i slutningen af maj begynder arbejdet med at reparere broen, der fører Gammel Køge Landevej over Amagermotorvejen.

Det skyldes, at fugtisoleringen på broen er så gammel, at den ikke længere beskytter brokonstruktionen, melder Vejdirektoratet. 

Arbejdet vil primært foregå i dagtimerne, og trafikanter på strækningen må forvente mere kø end sædvanligt, mens arbejdet står på. 

- Vi forventer, at der vil komme noget ekstra kø, selv om vi har gjort alt, hvad vi kunne for mindske generne ved arbejdet. Vi har blandt andet fået vores entreprenører til at arbejde i sommerferien for at genere mindst muligt, siger broingeniør Vibeke Wegan til TV 2 Lorry.   

Vejdirektoratet forventer at være færdige med broarbejdet i slutningen af september måned.

Sådan foregår arbejdet
Vejdirektoratet begynder med den ene halvdel af broen. Der vil være ét kørespor i hver retning samt en fællessti i begge sider. Venstresvingsbanen ned på Amagermotorvejen opretholdes også. 

Når arbejdet i den ene side af broen er færdigt, flyttes trafikken over på den nyistandsatte del af broen. arbejdet udføres efter de samme principper på den anden halvdel af broen.  

Kør forsigtig ved broarbejdet
Mens broarbejdet står på, vil hastigheden på strækningen være 40 km/t af hensyn til sikkerheden for både broarbejderne og trafikanterne.  

Den nye fugtisolering vil betyde længere levetid for broen og en mere sikker køreoplevelse for trafikanterne, melder Vejdirektoratet, der på forhånd beklager de gener, trafikanterne må opleve som følge af vejarbejdet.