Hård kamp om lærerjob i Rudersdal

Næsten 300 lærere har søgt fem ledige job i Rudersdal ifølge Frederiksborg Amts Avis. Danmarks Lærerforening peger på, at mange kommuner har skåret ned på antallet af lærere.

300 ansøgere til fem lærerjob eller i snit 60 ansøgninger pr. job. Rudersdal har virkelig mærket, at mange kommuner rundt om i landet i år har skåret kraftigt ned på lærerantallet. Det vurderer Danmarks Lærerforening:
- 300 ansøgere til fem job. Det er virkelig mange. Jeg kan ikke give en sikker forklaring på, hvorfor så mange lærere søger netop Rudersdal, men generelt kan vi se, at mange kommuner har skåret ned på antallet af lærere, og samtidig har vi opfordret de nyuddannede lærere til at søge bredere i år end tidligere, fordi der simpelthen er færre jobs at få, siger Stig Andersen, næstformand i Danmarks Lærerforening.
Han fortæller, at jo længere væk kommunerne ligger i forhold til uddannelsesstederne, des sværere har de ved at trække lærere til de ledige job.
I Rudersdal Kommune har formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), også en anden vurdering af, hvorfor så mange lærere har søgt job i kommunen:
- Vores skoler har et rigtig godt renommé, og i kommunen er der skabt gode muligheder for, at lærerne udvikler sig fagligt. Lærerne får løbende tilbud om kompetenceudvikling, og vi har i Rudersdal udviklet en ny uddannelse som undervisningsvejledere, der giver dygtige lærere mulighed for at fordybe sig i deres fag og blive sparringspartnere for deres kolleger, siger han.