Håndværkere udsat for livsfarligt stof

Håndværkere, der netop har været i gang med at afspærre de nedrivningsdømte højhuse i Rødovre, fik ikke at vide, at de arbejdede i bygninger med det livsfarlige og giftige stof PCB. De har derfor arbejdet uden nogen form for beskyttelse, skriver Nyhedsbrevet 3F.

Ifølge miljøkonsulent i Metal Jan Toft Rasmussen var det et rent tilfælde, at håndværkerne blev opmærkkomme på risikoen, og herefter standsede arbejdet. Siden har Arbejdstilsynet besøgt byggepladsen.

- De har været udsat for meget små mængder af støv, inden arbejdet blev standset. Det er vores vurdering, at de pågældende ikke har været udsat for påvirkning i en sådan grad, at der er tale om et betydeligt sundhedsproblem, siger tilsynschef Hasse Mortensen fra Arbejdstilsynet til Nyhedsbrevet 3F.

Arbejdstilsynet har i dag på et møde med boligselskabet AAB indskærpet dets forpligtelser. Arbejdsgiveren har fået påbud om, at håndværkerne skal anvende åndedrætsværn og handsker samt iagttage skærpet hygiejne.