02:15

Ligebehandlingsnævnet har i dag afgjort, at det er i orden at forbyde eleverne at bede i skoletiden.

Gymnasie må gerne forbyde elever at bede i skoletiden

Det var ikke ulovlig forskelsbehandling, da et gymnasie indførte et forbud mod at bede i skoletiden.

Det er i orden, at et gymnasie forbyder sine elever at bede i skoletiden.

Det har Ligebehandlingsnævnet netop afgjort i en principiel sag.

Ifølge Jyllands-Posten er der tale om H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg.

Læs også Forbud mod bederum kan blive stoppet af klage

Her besluttede ledelsen i sommeren 2015 at forbyde skolens elever at udføre religiøse ritualer, herunder islamisk bøn, på skolens område, skriver avisen.

Det fik en elev på skolen, der er muslim, til at klage til Ligebehandlingsnævnet, og torsdag traf Ligebehandlingsnævnet så afgørelse i sagen. Nævnet afgjorde, at skolen havde ret til indføre forbuddet.

Det skete ved et møde med deltagelse af en formand og fire nævnsmedlemmer.

Forbuddet blev oprindeligt indført, da skolen erfarede, at der i forbindelse med konkrete episoder, hvor elever bad på skolen, var opstået "uro, konflikter og utryghed".

Læs også Her er regionens mest populære gymnasier

- Det var nævnets vurdering, at ordensreglernes forbud mod udøvelse af religiøse ritualer er objektivt begrundet i et sagligt formål om at sikre et trygt læringsmiljø med klare rammer, der tilgodeser elevers og ansattes forskellighed, står der blandt andet i Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

/ritzau/