Glemt mail kan udsætte bæveres ankomst

I mere end 1000 år har bæveren været fraværende i den danske natur, og meget tyder nu på, at der kan gå mindst et år til, før pelsdyret med de store tænder og den flade hale igen lader sig se i Nordsjælland, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For nok har
Skov og Naturstyrelsen fået grønt lys af de tre involverede
kommuner til at udsætte tyve bævere i naturen, men i både
Halsnæs og Gribskov Kommuner er en mail med indsigelse mod
projektet ikke taget med i sagsbehandlingen.Indsigelser mod en
dispensation fra naturbeskyttelsesloven skal sendes videre fra
kommunen til Naturklagenævnet, men det er ikke sket i hverken
Halsnæs eller Gribskov. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
for alle sager behandlet i Naturklagenævnet er syv måneder, og
kommer indsigelsen for nævnet, kan det være umuligt at nå
bæver-udsættelsen i år, fordi dyrene skal sættes ud inden 1.
oktober for at klare en eventuel hård vinter.