Giftstof fundet i folkeskole

En bygning på Falkenborgskolen i Frederikssund er blevet lukket, efter man har fundet stoffet pcb. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I forbindelse med en større renovering af Falkenborgskolen i Frederikssund har man fundet stoffet pcb, polychlorerede biphenyler, i en af skolens bygninger. Derfor har kommunen nu valgt at lukke bygningen og placere eleverne, der begynder på mandag, et andet sted på skolen.
- Vi vil gerne handle ansvarligt, og derfor har vi valgt at lukke bygningen helt. Vi vil ikke løbe nogen risiko, siger skolechef Anders Ramsing fra Frederikssund Kommune.
Men både elever og lærere har tidligere opholdt sig i netop denne bygning, og det betyder, at mange allerede har været eksponeret for pcb. Men man ved endnu ikke, hvor meget, der er tale om.
- Man kan ikke agere på noget, man ikke ved, men nu har prøver altså vist, at der er pcb i bygningen, og herefter har man handlet fuldstændigt, som man skal. Nu skal mængden af pcb undersøges nærmere, og indtil da lader man så tvivlen komme alle til gavn, siger kommunallæge Vibeke Manniche.
Stoffet pcb er blandt andet mistænkt for at være kræftfremkaldende.