Foto: TV2/Lorry

Ghettoskoler i København har vendt elevudviklingen

I mange år har man i København forsøgt at hjælpe den række af folkeskoler, som næsten udelukkende har tosprogede elever.

Nu er skolerne, som er blevet døbt ghettoskoler, godt på vej til selv at løse problemet, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag.

En rundringning til de ni folkeskoler, som Københavns Kommune selv har udpeget som udsatte pga. en overvægt af tosprogede elever, viser, at otte af dem de seneste tre år har formået at nedbringe andelen af tosprogede elever.

Eksempelvis har Nørre Fælled Skole reduceret andelen af tosprogede elever fra 97 pct. til 64 pct. På Tagensbo Skole er kun 40 pct. af eleverne i 0. klasserne tosprogede. For tre år siden var 80 pct. tosprogede.

Københavns Kommune har på forskellige måder forsøgt at sprede de tosprogede elever til andre skoler. Skolernes egen strategi er omvendt - de forsøger at tiltrække kvarterets etnisk danske børn.

»I dag er vi synlige i lokalsamfundet, vi opsøger forældre i daginstitutioner, deler brochurer ud, og jeg ser det som en del af mit job som skoleleder at stille mig til rådighed og tale med kvarterets forældre,« siger Morten Østergaard Jensen, skoleleder på Nørre Fælled Skole, til Jyllands-Posten.