Fugle fredes

Fuglelivet på øen 'Saltholm' bliver nu fredet, det skriver Ritzau.

Miljøminister Ida Auken indfører jagtforbud på alle fugle på Saltholms vigtigste områder.

Det betyder bedre leve- og ynglevilkår for f.eks. edderfugl, brushane og skeand.

Saltholm er privatejet, så Miljøministeriet har eksproprieret omkring 193 hektar.

De private, som ejede jorden, har fået tilbudt fuld økonomisk kompensation.