Fritidshjem i Allerød truet

I forbindelse med de forestående besparelser i Allerød er kommunens fritidshjem atter kommet i søgelyset. Forvaltningen foreslår at lukke samtlige fritidshjem.

Står det til forvaltningen i Allerød Kommune, vil der i fremtiden ikke
længere være noget, der hedder Baunehøj, Gravensten, Ørnevang,
Violen, Hobbitten eller Sct. Georgsgården. I et nyt spareoplæg,
som byrådets medlemmer netop er blevet præsenteret for, foreslås
det at lukke samtlige kommunens seks fritidshjem, skriver
Frederiksborg Amts Avis. Det betyder et endeligt for den
valgfrihed mellem fritidshjem og sfo, som Allerød Kommune ellers
i mange år har insisteret på at beholde. Fremover skal det, hvis
det står til forvaltningen, kun være muligt at gå i sfo.Der er
ikke foretaget en konkret beregning af, hvad kommunen vil spare
ved at lukke sfo'erne, men i oplægget er det vurderet, at der på
dagtilbuds- og sfo-området kan spares 12 millioner kroner.
Besparelserne indebærer desuden lukning af daginstitutioner og
ændret ledelsesstruktur.