Frederikssund skal spare 25 stillinger

15 medarbejdere afskediges, fem ubesatte stillinger nedlægges, og fem ansatte tilbydes omplacering til andet job, og de får allerede besked fredag, når byrådet har vedtaget budgettet i morgen aften. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sker som konsekvens af det kommunale budget for 2009, hvor der skal spares samlet omkring 50 millioner kroner.- Det er en kort frist, men den er valgt så kort, fordi der er ingen grund til at lade medarbejderstaben gå og kigge på hinanden og deres ledere i ugevis i bekymring over, hvad fremtiden vil bringe, siger Frederikssund Kommunes ordførende direktør, Karsten Ole Knudsen.De i alt 25 berørte stillinger på det administrative område svarer til hver 10. stilling på rådhuset. Et politisk flertal bestående af Socialdemokraterne og SF står til gengæld klar til at redde lukningstruede lokalbiblioteker, og der er bred enighed om at droppe en nedtrapning af tilskuddet til J.F. Willumsens Museum.